Coș cumpărături
Coș cumpărături

Prelucrarea datelor personale

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a simplifica informarea clientilor, am adoptat un sistem unic si politica simplificata referitor la prelucrarea datelor personale colectate. Dorim să vă prezentăm aici, cât mai simplu se poate, informațiile pe care colectăm despre utilizatorii site-ului și ale serviciilor noastre, aceste reguli si informatii se aplica la toate site-urile noastre.

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 GDPR menit să protejeze persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația acestora, de la 25 Mai 2018, Noel Espresso SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

 Scopul, motivul colectării datelor este:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulări sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achiziționate prin platforma online.

– completarea formularului de comandă pe platforma online a datelor personanelor fizice sau juridice, inclusiv CNP, în scopul emiteri de acte contabile, factură proformă, factură, bon fiscal, refuzul dumneavoastră determină anularea comenzii.


Datele personale reprezintă orice informație prin care se poate identifica direct sau indirect o persoană, prin referire la diverși factori precum aspecte alte identității sale fizice, economice, psihologice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale reprezintă ansamblul de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal precum: colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, blocarea, ștergerea sau distrugerea lor.

Consimțâmântul reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal 

  Noel Espresso SRL in calitate de proprietar /administrator al site-ului noelcafe.ro, asigură utilizatorii site-ului că datele cu caracter personal furnizate la accesarea sau completarea formularelor de pe acest site sau la plasarea unei comenzi, vor fi păstrate în condiții de siguranță, fiind utilizate metode și tehnici de securitate, politici interne aplicabile angajaților, pentru protecția datelor personale colectate, iar acestea nu vor fi transmise/dezvăluite unor terți decât în condițiile legii.

Toate datele sunt colectate prin canal securizat cu certificat SSL, astfel expunerea este limitată și alții nu au acces la datele transmise. Acestea sunt stocate electronic în aplicația de gestiune și facturare, contabilitate, magazin online și email, cât și listate pe documentele întocmite, având acces la acestea doar persoanele autorizate ce prelucreaza aceste documente, angajații noștri, administrator, manager, director tehnic și gestionar, personalul care gestionează platforma e-commerce, procesatorii de plăți online și companiile de livrare-curierat, în baza unor contracte încheiate ce garantează confidențialitatea datelor.

Datele nu vor fi revândute sau oferite terțelor persoane și vor fi stocate și prelucrate doar pe teritoriul UE.

Prin citirea Documentului ați luat la cunoștintă faptul că va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal în calitate de persoană vizată sunt:


-Dreptul de a fi informat de către operator că datele sale au fost colectate la momentul colectării și ce se va întâmpla cu acestea, în ce scop sunt prelucrate, cui le-ar putea dezvălui, care sunt consecințele refuzului de a furniza date.
-Dreptul de acces la date în mod gratuit, la cerere, o singură dată într-un an pentru a primi confirmarea din partea operatorului că datele sunt sau nu prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în cazul în care prelucrează date cu caracter personal ce privesc solicitantul, să îi comunice acestuia într-o formă inteligibilă:

  1. informații referitoare la scopul prelucrării, datele avute în vedere și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
  2. informații cu privire la originea datelor și principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
  3. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție și condițiile în care pot fi exercitate;
  4. informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

-Toate informațiile de la punctul anterior pot fi solicitate de către persoana vizată printr-o cerere în scris, datată și semnată, specificând adresa la care dorește să primească informațiile, fie poșta electronica, fie printr-un serviciu de corespondență prin care să se asigure că predarea i se va face numai personal.
-Operatorul este obligat legal să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea opțiunilor solicitantului.
-Dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, anonimizarea sau ștergerea datelor care nu sunt conforme, mai exact sunt incomplete sau inexacte.
-Dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează, să fie prelucrate în scop de marketing, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop.
-Dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea deciziilor care produc efecte juridice în privința sa, adoptată pe baza unei prelucări de date cu caracter personal, destinată să evalueze aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul, etc.
-Dreptul de a transfera datele personale de la un furnizor de servicii la altul.
-Dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul încălcării de către operator a drepturilor lor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pot reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă.

Drepturile Utilizatorilor in cadrul reglementarii GDPR:

Recomandăm utilizatorilor să se informeze asupra dreptului de acces la datele care se colectează, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție, articolele 12-13 din reglemantarea GDPR, accesibil aici: http://www.privacy-regulation.eu/ro/

Tip de date colectate

Informațiile oferite voluntar

În momentul în care completați un formular de contact, înregistrare pe site sau pentru a plasa o comandă pe site.

Informațiile cerute în formulare sunt necesare strict pentru a vă putea răspunde la întrebări sau pentru a putea presta serviciile solicitate sau comandate.

În cazul în care comandați produse de la noi, avem nevoie de aceste informații să vă putem livra produsele comandate.

Aceste informații vor fi stocate pe perioada garanției serviciilor sau ale produselor pentru a vă putea contacta în cazul în care este necesar, dar strict legat de produsele și serviciile comandate.

În cazul serviciilor care se reînnoiesc automat, avem nevoie de datele dvs pentru a emite facturile viitoare și a le trimite pe adresa dvs în forma electronică sau fizică.

În cazul în care solicitați mai multe informații despre noi printr-un formular sau telefonic, vom utiliza adresa dvs de email pentru a vă trimite una sau mai multe email-uri prin care vă prezentăm serviciile noastre, dar numai în urma unei solicitări concrete. Aditional dacă specificati numarul de telefon, e posibil să vă sunăm pentru a solicita mai multe informații sau pentru a răspunde la întrebările trimise.

În cazul în care vă conectați la website-ul nostru utilizând contul dvs de pe un alt website (de exemplu Google, Facebook sau altul), vom primi de la aceste website-uri informațiile dvs de identificare. În momentul conectării veți fi informat exact despre ce informații se transmit.

 

Informațiile colectate în mod automat


Website-urile noastre vor colecta alte informații atunci când le utilizati: informații despre paginile vizitate, comentați sau interacționați cu conținutul website-ului, aceste activități vor fi salvate în istoric și vor fi utilizate pentru funcționarea website-ului, analiza erorilor apărute și pentru a îmbunătăți website-ul.

Aceste log-uri vor conține și adresa dvs de IP, informații despre browserul utilizat cât și despre dispozitivul hardware utilizat (modelul, sistemul de operare, identificator unic al dispozitivului, informații despre rețeaua de pe care vă conectați).

Website-ul va plasa și un cookie pe dispozitivul de pe care accesați care poate fi utilizat pentru identificare indirectă.

Aceste informații nu vor fi utilizate decât pentru operarea website-ului, măsurarea performanței site-ului, a măsurării traficul și rezultatele campaniilor de marketing.

Nu vom vinde sau transfera aceste informații terțelor și vom ține aceste informații în strictă confidențialitate.

Aceste informații nu vor fi utilizate pentru a vă contacta (email, sms sau telefonic), pentru a îmbunătăți website-ul nostru, pentru a vă oferi informații mai relevante, pentru a studia exact ce căutați și a răspunde la întrebări.

Website-ul nostru utilizează următoarele servicii externe pentru a colecta informațiile:

Google Analytics, Detalii despre politica de confidentialitate si utilizare se pot consulta aici: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro


Facebook și Facebook pixel, aici se poate studia politica Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/


Aceste tehnologii ne permit să urmărim performanța reclamelor afișate pe alte site-uri și să măsurăm rata conversiei. 

Clienții care NU doresc ca aceste informații să fie colectate, pot dezactiva acceptarea cookie-urilor în browser. Aici gasiti informatii despre  Blocarea cookiurilor in browser.

Chiar dacă clientul optează pentru dezactivarea cookiurilor, website-urile, prin natura lor vor colecta oricum anumite informații despre paginile accesate, detalii despre dispozitivul utilizat, locația, adresa IP, informații oferite de browser și alte informații, pentru ca, prin natura sistemului web, serverul notează automat fiecare pagina accesată.

Aceste informații brute sunt strict necesare pentru mentenanța serviciului de gazduire și operarea a website-ului și nu sunt utilizate pentru a contacta clientul. Adițional în cazul atacurilor cibernetice vom analiza aceste date din istoric pentru a monitoriza securitatea website-ului și a lua măsurile necesare pentru protejarea datelor.

Colectarea informațiilor este necesară pentru a opera website-ul și pentru funcționarea website-ului. De exemplu loginul pe website nu va funcționa dacă browserul dvs nu acceptă cookie-uri.

Cookie-ul de identificare este necesar dacă clientul dorește să acceseze serviciul nostru, pentru a securiza și limita accesul doar la utilizatorul autorizat.

   

Reclamații și solicitări despre datele personale colectate


Solicitările sau reclamațiile le primim prin formularul de contact de pe pagina de Contact sau prin email către adresa de contact noelespresso@gmail.com

 

Perioada de păstrare a informațiilor colectate

Datele oferite voluntar vor fi stocate pentru perioada prestării serviciilor.
În cazul vânzării bunurilor vom ține datele dvs de contact și detaliile oferite pentru perioada garanției.
În cazul în care ați cerut informații despre servicii, aceste date și istoricul conversațiilor vor fi păstrate pentru o perioadă nedeterminată (pentru cazul în care reveniți ulterior cu o nouă comanda)
Datele colectate în mod automat în cursul utilizări serviciilor și ale website-urilor:

Vor fi păstrate pentru 24 de luni, după care se vor sterge.
Logurile pe servere de obicei sunt stocate pentru 90 de zile după care se sterg automat.
În anumite cazuri logurile de acces pot rămâne pentru o perioadă nedeterminată (până când se șterg manual).
 

Ștergerea datelor din backupuri:
Pentru a proteja sistemul contra hackurilor, abuzului, pierderii datelor accidentale sau în urma unui atac, sistemele noastre creează copii de rezervă, în mod automat.

Atunci când ștergerea informațiilor este posibilă și a copiilor de rezervă, vom onora imediat această solicitare. În caz contrar vom notifica clientul care solicită, despre perioada de stocare a copiilor de rezervă. Aceste copii de rezerve sunt absolut necesare pentru funcționarea sistemului și pentru a proteja datele clienților.

Backupurile sunt stocate în locații sigure și foarte limitate. Singurul scop pentru aceste backupuri este pentru sigurantă datelor și a sistemului în cazul pierderii datelor.

Daca un client a solicitat stergerea datelor personale, și din motive temeinice suntem nevoiți să restauram un backup, datele sterse anterior vor fi eliminate din nou din sistem cu atenție și nu vor fi prelucrate. 

În cazul contului pe website
Vom șterge datele clientului din cont. Clientul va fi notificat de potențialele informații ce pot fi stocate în copii de rezerve pentru siguranța și perioada de reținere ale acestora. Eventual aceste informații vor fi suprascrise și se pierd automat.

Lista website-urilor operate de Noel Espresso srl
www.noelespresso.ro
www.noelcafe.ro
www.cofferemshop.ro

Cele mai vizitate produse